Adnan ÇAPRAZ & AMASYA

Simge iletişim kutusuna bir klavye kısayolu atama

Simge iletişim kutusuna bir klavye kısayolu atama

Simge iletişim kutusunu bir işlev tuşuyla ya da CTRL+ÜSTKRKT+F2 veya CTRL+ÜSTKRKT+? gibi bir tuş bileşimiyle açmak için klavye kısayolu atayabilirsiniz.

1- Araçlar menüsünde Özelleştir'i tıklatın.

2- Klavye'yi tıklatın.

3- Kategoriler listesinde Ekle'yi tıklatın.

4- Komutlar listesinde Ekle Simge'yi tıklatın.

5- Kayıt yeri kutusunda klavye kısayolu değişikliklerini kaydetmek istediğiniz geçerli belge adını veya şablonu tıklatın.

Klavye kısayolu bileşiminize CTRL, ALT veya bir işlev tuşuyla başlayın.

6- Yeni kısayol tuşuna bas kutusunu tıklatın, ardından atamak istediğiniz klavye kısayoluna basın. Örneğin, ALT tuşu ve kullanmak istediğiniz tuşa basın.

7- Şu anda atandığı alanına bakın ve bastığınız klavye kısayolunun daha önceden bir komuta veya başka öğeye atanmış olup olmadığını kontrol edin. Atanmış durumdaysa, başka bir tuş bileşimi deneyin.

Bir klavye kısayolunu yeniden atarsanız, bileşimi artık özgün amacı için kullanamazsınız. Örneğin, varsayılan olarak CTRL+B seçilen metni kalınlaştırır. CTRL+B kısayolunu yeni bir komuta ya da başka öğeye yeniden atarsanız, klavye kısayolu atamalarını özgün ayarlarına geri yüklemedikçe CTRL+B kısayolunu kullanarak metni kalınlaştıramazsınız.

8- Ata'yı tıklatın.

Not : Özelleştirilen klavye kısayolu atamalarının tümünü kaldırmak ve Değişiklikleri kaydet kutusunda seçilen şablondaki veya belgedeki özgün Microsoft Word klavye kısayolu atamalarını geri yüklemek için Tümünü Sıfırla'yı tıklatın.

9- Klavyeyi Özelleştir iletişim kutusunu kapatın.

10- Özelleştir iletişim kutusunu kapatın.

Artık Simge iletişim kutusunu açmak istediğinizde, atadığınız klavye kısayoluna basabilirsiniz.